Profil spoločnosti

Súkromná bezpečnostná služba SPOMA začala vykonávať svoju činnosť 1.4.1991 ako fyzická osoba pod názvom Stanislav Kulich – SPOMA. V roku 2005 sa pretransformovala na právnickú osobu SPOMA s.r.o., s počtom zamestnancov 51.

Cieľom našej činnosti je poskytnúť kompletné služby pri ochrane objektov, osôb a majetku zmluvných partnerov. Hoci naša služba nie je závislá od Polície SR, plne ju rešpektujeme a v záujme našich partnerov s policajnými orgánmi úzko spolupracujeme.

V súčasnom období zabezpečujeme ochranu viac ako 300 objektov a to formou strážnej služby, ako aj elektronickým strážením. Svojou činnosťou pomáhame zmluvným partnerom zvládnuť riziká, ktorým sú vystavení oni, ich zamestnanci a majetok.

Kontakt
welcome welcome

28 ročné

skúsenosti

Komplexné

služby

Bezpečnosť

objektov

Profesionálna

práca

Dlhodobá

spolupráca